Team Management Systems
 
 

Tilgang for deltakere

Logg inn
    Aktiveringskode og e-postadresse står i melding du nylig skal ha mottatt fra TMSProfiles.com via e-post.

    Når du logger inn, bruk «kopier og lim inn» på kode og e-postadresse, og sjekk at det ikke er mellomrom før eller etter teksten du har limt inn.

    Aktiveringskode
    E-postadresse for aktivering