Informacja o prawach autorskich Team Management Systems (TMS)

Poniższa informacja odnosi się do następujących stron internetowych, których właścicielem i operatorem jest Team Management Systems:

KORZYSTAJ Z MATERIAŁÓW TMS

Materiały TMS są chronione przez australijskie, amerykańskie oraz zagraniczne prawa autorskie i prawa dotyczące znaków firmowych. Organizacje TMS podlegają tym prawom w celach regulowania korzystania z ich własności intelektualnej. Z tego względu podajemy poniżej sposoby użytkowania tych materiałów, na które organizacje TMS udzielają zgody:

  1. Twoja organizacja może uzyskać licencję w drodze Certyfikacji/Akredytacji na użytkowanie materiałów TMS wewnętrznie. TMS oferuje publiczne oraz prowadzone wewnętrznie warsztaty, jak również produkty do nauki na odległość przez Internet, które mogą odpowiadać twoim potrzebom. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych produktów i programów, prosimy kliknąć tutaj.
  2. Prośby o użycie materiałów TMS w celu cytowania lub w drodze przedruków ich fragmentów muszą zostać zatwierdzone. Prośby te są rozpatrywane indywidualnie w zależności od przypadku i powinny zostać przesłane do najbliższego biura TMS.

KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW ZE STRONY INTERNETOWEJ

OPROGRAMOWANIE

Kopiowanie lub jakakolwiek reprodukcja jakiegokolwiek zakupionego lub pobranego bezpłatnie oprogramowania dostępnego na tym serwerze dla innego miejsca lub serwera dla celów dalszej reprodukcji, zmiany lub re-dystrybucji są kategorycznie zabronione.

DOKUMENTY

Zgoda na użycie dokumentów, takich, jak artykuły, studia przypadku, oceny online, komunikaty prasowe, dane i FAQ (najczęściej zadawane pytania) z tego serwera musi zostać wcześniej uzyskana poprzez wysłanie prośby do najbliższego biura TMS.

KWESTIONARIUSZE PROFILU ONLINE

Kopiowanie lub retransmisja Kwestionariuszy Profilu Online dostępnego na tym serwerze, czy to w całości, czy częściowo, są surowo zabronione.

PROJEKT/UKŁAD

Projekt i układ którejkolwiek strony będącej własnością, obsługiwanej, licencjonowanej lub kontrolowanej przez TMS są własnością Team Management Systems. Elementy stron internetowych TMS są chronione prawem autorskim i innymi prawami i dlatego nie wolno jest ich kopiować lub imitować w całości lub częściowo. Nie wolno jest kopiować lub przekazywać dalej żadnego logo, grafiki, dźwięku lub obrazu ze stron internetowych TMS bez wyraźnej zgody TMS.

WNIOSKI UŻYTKOWNIKÓW

Zabronione jest wysyłanie lub przesyłanie do lub z tej witryny jakichkolwiek nielegalnych, zawierających pogróżki, oszczerczych, szkalujących, nieprzyzwoitych, pornograficznych lub innych materiałów gwałcących prawo.

PRAWNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje dotyczące tej usługi są podane w postaci „takiej, jak jest”, z wszystkimi błędami i bez jakiejkolwiek gwarancji – wyraźnej lub dorozumianej – włącznie z gwarancją przydatności handlowej i zdatności w jakimkolwiek celu, lub powstającej z działalności handlowej, użytkowania lub praktyki handlowej. TMS nie daje żadnych gwarancji ani zapewnień dotyczących ścisłości lub kompletności informacji. Żadne informacje dotyczące konkurencyjnych produktów nie mogą być używane lub rozpowszechniane, jeżeli są prawnie zabronione.

W żadnym wypadku TMS nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek nieprzewidziane lub wtórne szkody, utratę zysku, utracone dane lub jakiekolwiek pośrednie szkody, nawet, jeżeli TMS została poinformowana o możliwości ich wystąpienia.

TMS aktywnie popiera dzielenie się informacjami online. Tym niemniej, wszelkie wpisy lub artykuły/dokumenty o charakterze forum publicznego umieszczone na naszej stronie internetowej nie muszą odzwierciedlać naszych poglądów, jeżeli nie zostały one jasno zidentyfikowane, jako własność TMS.

UWAGA ODNOSZĄCA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI DO OPROGRAMOWANIA DOSTĘPNEGO NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Każde oprogramowanie dostępne do poprania z tego serwera jest objęte prawem autorskim TMS. Korzystanie z tego Oprogramowania jest regulowane warunkami umowy z końcowym użytkownikiem, który towarzyszy lub jest załączony do Oprogramowania.

Oprogramowanie jest udostępnione do pobrania wyłącznie dla użytku końcowych użytkowników, zgodnie z Umową Licencyjną. Jakiekolwiek reprodukowanie lub dalsze rozpowszechnianie Oprogramowania niezgodne z Umową Licencyjną jest kategorycznie zabronione przez prawo.

LEGENDA OGRANICZONYCH PRAW

TMS nie daje żadnych zapewnień co do przydatności informacji zawartych w dokumentach i związanych z nimi grafikach opublikowanych na tym serwerze w jakimkolwiek celu. Wszystkie takie dokumenty i związane z nimi grafiki ją podane „tak, jak są”, bez żadnej jakiegokolwiek rodzaju gwarancji. TMS i jej odpowiedni dostawcy niniejszym zrzekają się odpowiedzialności odnośnie jakichkolwiek gwarancji i warunków dotyczących tych informacji, włącznie z wszystkimi dorozumianymi gwarancjami i warunkami przydatności handlowej, zdatności do konkretnego celu, tytułu i nienaruszenia. W żadnym wypadku TMS nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wynikłe szkody lub jakiekolwiek szkody wynikające z utraty używalności, danych lub zysków, czy to w odniesieniu do kontraktu, zaniedbania lub innego pokrętnej działalności wynikających lub w związku z użyciem lub efektywnością informacji dostępnych na tym serwerze.

Dokumenty i związane z nimi grafiki opublikowane na tym serwerze mogą zawierać niedokładności lub błędy typograficzne. Okresowo dokonywane są zmiany w zawartych tutaj informacjach. TMS może w każdej chwili wnieść udoskonalenia i zmiany do produktów lub opisanych tu programów.

LINKI DO WITRYN INTERNETOWYCH INNYCH STRON

Ta witryna zawiera linki do innych witryn. TMS nie odpowiada za praktyki prywatności lub treść tych witryn. Linki te zostały udostępnione dla wygody osób odwiedzających naszą witrynę, co nie oznacza zatwierdzenia tej witryny przez TMS.

ZNAKI FIRMOWE/PRAWA AUTORSKIE

POWIADOMIENIE O PRAWACH AUTORSKICH

Niniejsza witryna jest własnością Team Management Systems, © 2000-2021 Team Management Systems. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI FIRMOWE

W niniejszej witrynie używane jest szereg zastrzeżonych znaków firmowych. Znak firmowy i symbol praw autorskich odzwierciedla prawa w Australii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Ponadto, cała treść tej witryny jest chroniona prawem autorskim TMS. Użycie tych znaków firmowych i treści tej witryny jest zabronione, z wyjątkiem pisemnego upoważnienie przez TMS. TMS dołożyła wszelkich starań w celu udostępnienia informacji dotyczących nazw, produktów i usług innych wspomnianych tutaj firm. Wszystkie znaki firmowe trzecich stron są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Z wszelkimi dodatkowymi pytaniami dotyczącymi używania znaków firmowych i materiałów oraz zastrzeżonych prawem autorskim materiałów TMS, prosimy skontaktować się z najbliższym biurem TMS.

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI DLA TMS

Używamy twojego adresu IP w celu pomocy ci w zdiagnozowaniu problemów z naszym serwerem oraz zarządzaniu naszą witryną internetową. Twój adres IP jest używany po to, by pomóc nam w zidentyfikowaniu ciebie oraz twojego koszyka zakupów.

Niniejsza witryna zawiera linki do innych witryn. TMS nie odpowiada za praktyki prywatności lub treść tych witryn.

Nasza witryna stosuje formularze online dla odwiedzających, z prośbą o informację, produkty i usługi. Zbieramy informacje kontaktowe odwiedzających, (takie, jak adresy mailowe) i specyficzne identyfikatory, (jak adres e-mailowy , kod pocztowy itp.). Z informacji kontaktowych wyniesionych z tych formularzy, korzystamy w celu wysyłania informacji do klientów na temat naszej firmy. Informacje te nie są wykorzystywane dla jakichkolwiek innych celów i pozostają w całkowitej poufności.

Nasza usługa elektronicznych zakupów (E-shop) wymaga, by posiadacze kart kredytowych podali informacje kontaktowe, (w tym, bez ograniczeń, imię i nazwisko, adres, miasto, stan lub prowincję, kod pocztowy, kraj, numer telefonu i adres) oraz informacje finansowe, (w tym, bez ograniczeń, imię i nazwisko na karcie kredytowej, numer karty kredytowej i datę ważności), oraz informacje dotyczące zamówienia. Informacje te są zbierane i wykorzystywane dla dokonania transakcji oraz do wewnętrznej księgowości i innych procedur.

Brak informacji dostarczonej w ramach usługi zakupu jest używany w każdym innym celu niż dla przetworzenia, odpowiedzi i zachowania zapisu zapytania. Informacje te nie są wysyłane do osób trzecich, ani zachowywane dla celów listy adresowej.

Obszar zakupów Team Management Systems jest zabezpieczony przez PayPal. Wszystkie zamówienia złożone na tej witrynie są przetwarzane przez PayPal. Ich oświadczenie o prywatności może być odczytane z klikając tutaj.

KONTAKT Z WITRYNĄ

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące podanych tu informacji, praktyk tej witryny lub używania znaków firmowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, prosimy wysłać swoje pytanie przez e-mail.