Opphavsrett for Team Management Systems (TMS)

Informasjonen under gjelder for følgende nettsted, som eies og drives av Team Management Systems:

BRUK AV MATERIALE FRA TMS

Materialer fra TMS er beskyttet av australsk, amerikansk og andre lands lover om opphavsrett og varemerker. Organisasjoner tilknyttet TMS må overholde slike lover når de bruker materiale som omfattes av opphavsrett. TMS-organisasjoner tillater derfor bruk av materialer med opphavsrett på følgende måter:

  1. Din organisasjon kan godkjennes og gis lisens til intern bruk av TMS-materialer. TMS tilbyr åpne eller lukkede seminarer, fjernundervisning og e-opplæring etter behov. Finn ut mer om våre tjenester ved å gå til klikk her.
  2. Bruk av TMS-materialer til utarbeiding av tilbud eller annen reproduksjon, må først godkjennes av TMS. Slike forespørsler vurderes i hvert enkelt tilfelle, og skal sendes til nærmeste TMS-kontor.

BRUK AV MATERIALER FRA VÅRT NETTSTED

PROGRAMVARE

Kopiering eller reproduksjon av programvare som er kjøpt eller lastet ned gratis fra denne serveren til et annet sted eller server for ytterliggere reproduksjon, endring eller distribuering er ikke tillatt.

DOKUMENTER

Tillatelse til å bruke dokumenter fra denne serveren (f.eks. artikler, saksstudier, spørreskjema, pressemeldinger, data og spørsmål og svar), må først være innhentet ved å sende forespørsel til nærmeste TMS-kontor.

PROFILSPØRRESKJEMA PÅ INTERNETT

Kopiering og distribuering av hele eller deler av profilspørreskjemaet fra denne serveren er strengt forbudt.

DESIGN/UTFORMING

Design og utforming av TMS sine nettsider eies av Team Management Systems. Alle elementer på TMS sine nettsider er beskyttet av opphavsrett og andre lover, og tillates ikke kopiert eller imitert i sin helhet eller delvis. Ingen logoer, grafiske elementer eller bilder fra TMS sine nettsider tillates kopiert eller distribuert med mindre det foreligger uttrykkelig godkjenning fra TMS.

BRUKERINNLEGG

Du har ikke lov til å oppføre eller sende materiale til eller fra dette nettstedet som er ulovlig, truende, ærekrenkende, nedsettende, støtende, pornografisk eller på annet måte forbudt ved lov.

ANSVARSERKLÆRING

Informasjonen og materialene på våre nettsider tilbys til bruk slik de fremstår inkludert feil og mangler, og uten noen form for garanti om at materialet er teknisk eller fagmessig brukelig til noe som helst formål, inkludert bruk i forbindelse med handel eller forretningsdrift. TMS gir ingen garanti eller lignende om at informasjonen er nøyaktig eller fullstendig. Informasjon om konkurrerende produkter og tjenester skal ikke brukes eller distribueres der dette er forbudt ved lov.

TMS er under ingen omstendigheter ansvarlig for utilsiktet eller tilfeldig skade, økonomisk tap, tap av data eller annen indirekte skade. Dette gjelder også i ethvert tilfelle der TMS er informert om muligheten for slik skade eller tap.

TMS oppmuntrer aktivt til deling av informasjon på internett. Imidlertid er innlegg på åpne forum, artikler eller dokumenter på våre sider ikke nødvendigvis representative for meninger eller holdninger til TMS som selskap, med mindre slikt materiale er uttrykkelig identifiser som eid av TMS.

SÆRSKILT MERKNAD OM PROGRAMVARE SOM TILBYS PÅ DETTE NETTSTEDET

Programvare som er tilgjengelig for nedlastning fra denne serveren er rettsbeskyttet eiendom som tilhører TMS. Bruk av programvare er underlagt bestemmelsene i avtale om brukerlisens som følger med programvaren.

Programvare som er tilgjengelig for nedlastning skal kun brukes slik det er beskrevet i lisensavtalen. Kopiering eller distribusjon av programvare som ikke er tillatt i lisensavtalen er uttrykkelig forbudt etter lov.

BEGRENSING AV RETTIGHETER

TMS tar ikke ansvar for mangler eller feil i informasjonen eller grafiske fremstillinger i dokumenter fra denne serveren når det gjelder bruk til noe som helst formål. Alle dokumenter og grafiske fremstillinger fra denne serveren tilbys til bruk slik de fremstår inkludert feil og mangler. TMS og våre underleverandører frastår med dette alle garantier og vilkår for anvendelse av informasjonen, inkludert underforståtte garantier og vilkår for handel og omsetning, teknisk eller faglig bruk, overdragelse eller bruk som ikke er begrenset av opphavsrett. TMS er under ingen omstendighet ansvarlig for særskilte, indirekte eller tilfeldig skade eller annen skade som er resultat av bruk, data eller fordeler, enten ved handling eller i kontraktsforhold, ved uaktsomhet eller erstatningskrav som måtte følge av eller være i forbindelse med bruk av informasjon som finnes på denne serveren.

Dokumenter og grafiske fremstillinger som er tilgjengelig på denne serveren kan inneholde tekniske og typografiske feil. Endringer kan fra tid til annen foretas på slik informasjon. TMS kan når som helst oppdatere og endre produkter og tjenester som er beskrevet.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Dette nettstedet har lenker til andre nettsider. TMS er ikke ansvarlig for funksjoner eller innhold på slike nettsider. Lenkene tilbys kun som snarveier for brukere av nettstedet, og det at de finnes på nettstedet vårt betyr ikke at TMS på noen måte står for eller godkjenner nettsidene.

VAREMERKER/OPPHAVSRETT

OPPHAVSRETT

Dette nettstedet eies av Team Management Systems, © 2000-2021 Team Management Systems. Ettertrykk forbudt.

VAREMERKER

En rekker varemerker brukes på dette nettstedet. Varemerker og rettsbeskyttet materiale er underlagt rettigheter i Australia, USA og andre land. I tillegg er alt innhold på dette nettstedet rettsbeskyttet til fordel for TMS. Bruk av varemerker og innhold på dette nettstedet er forbudt med mindre skriftlig godkjenning fra TMS foreligger. TMS har gjort alt som er mulig for å opplyse om varemerker som gjelder andre selskaper sine navn, produkter og tjenester, og som er nevnt på vårt nettsted. Varemerker til alle tredjeparter eies av respektive tredjeparter.

Dersom du har flere spørsmål om bruk av TMS sine varemerker eller rettsbeskyttet materiale, ta kontakt med nærmeste TMS-kontor.

PERSONVERNERKLÆRING FRA TMS

Vi bruker din IP-adresse til diagnose av problemer med vår server, og til å administrere vårt nettsted. Din IP-adresse brukes til å identifisere deg og din handlekurv.

Dette nettstedet har lenker til andre nettsider. TMS er ikke ansvarlig for funksjoner eller innhold på slike nettsider.

Vårt nettsted har skjemaer som våre brukere kan bruke til å be om informasjon, produkter og tjenester. Vi samler informasjon om brukere (for eksempel e-postadresse), identitetsinformasjon (for eksempel e-postadresse, postkode osv.). Kontaktinformasjon fra slike skjema brukes til å sende informasjon om vårt selskap til våre kunder. Denne informasjonen brukes ikke for andre formål, og holdes fullstendig fortrolig.

Vår elektroniske kjøpetjeneste (E-Shop) krever at kortinnehavere oppgir kontaktinformasjon (for eksempel navn, adresse, by, stat eller provins, postkode, land, telefonnummer og e-postadresse), kortinformasjon (for eksempel navnet på kjøpekortet, kortnummer og utløpsdato), samt ordreinformasjon. Slik informasjon samles og brukes til å behandle transaksjoner og til intern bokføring og andre prosedyrer.

Ingen informasjon som er oppgitt som del av kjøpetjeneste brukes til andre formål enn behandling, besvaring og dokumentering av henvendelsen. Slik informasjon oppgis ikke til tredjeparter og lagres heller ikke til bruk i markedsføring.

Kjøpsfunksjonen for Team Management Systems er beskyttet av PayPal. Alle kjøp via dette nettstedet behandles av PayPal. Du kan lese mer om PayPal sitt personvern ved å gå til klikk her.

KONTAKT VIA NETTSTEDET

Dersom du har spørsmål om informasjonen på dette nettstedet, om vår aktivitet på nettstedet, eller bruk av TMS varemerker eller materiale med opphavsrett, send din henvendelse til e-post.