Team Management Systems (TMS) Copyright Information

Nedenstående information vedrører følgende websites, der ejes og drives af Team Management Systems:

ANVENDELSE AF TMS MATERIALER

TMS materialer beskyttes af Australien, USA og udenlandsk lovgivning om copyright og varemærker. TMS organisationer skal, i henhold til disse love, fastsætte regler for anvendelsen af deres intellektuelle ejendomsret. TMS organisationer giver således tilladelse til anvendelse af deres materiale på følgende måder:

  1. Din organisation kan få tilladelse til intern anvendelse af TMS materialer ved hjælp af godkendelse/akkreditering. TMS tilbyder offentlige og interne workshops samt fjernundervisnings- og e-træningsprodukter, som kan opfylde dit behov. For yderlige oplysninger om vore produkter og programmer, venligst klik her.
  2. Anmodning om anvendelse af TMS materialer i citater eller trykte uddrag kan kun ske efter godkendelse. Sådanne anmodninger vurderes i hvert enkelt tilfælde og skal fremsendes til nærmeste TMS kontor.

ANVENDELSE AF MATERIALE FRA WEBSITE

SOFTWARE

Kopiering og gengivelse af enhver form for købt eller gratis downloaded software fra denne server til andet sted eller server for videre gengivelse, ændring eller videresendelse er udtrykkeligt forbudt.

DOCUMENTS

Tilladelse til anvendelse af enhver type dokument (som f.eks. artikler, casestudier, online vurderinger, pressemeddelelser, data og OSS) fra denne server skal først indhentes ved indsendelse af en anmodning til nærmeste TMS kontor.

ONLINE PROFILSPØRGESKEMAER

Kopiering eller videresendelse af online Profil-Spørgeskemaer fra denne server, enten helt eller delvist, er strengt forbudt.

DESIGN/LAYOUT

Design og layout af alle sites, som TMS ejer, driver, har licens til eller kontrollerer tilhører Team Management Systems. Enkeltdele af TMS's websites er beskyttet af copyright og andre love og må ikke kopieres eller efterlignes helt eller delvist. Logoer, grafik, lyd eller billeder fra TMS websites må ikke kopieres eller videresendes medmindre TMS har givet udtrykkelig tilladelse dertil.

BRUGERINDLÆG

Det er forbudt at indsætte eller videresende til og fra dette website alle former for ulovligt, truende, injurierende, krænkende, uanstændigt eller pornografisk eller andet lovstridigt materiale.

FRASIGELSESKLAUSULER

Alle oplysninger, der gives gennem denne service, gives som de er og forefindes med alle eventuelle fejl og uden nogen form for garanti, udtrykkelig eller underforstået, herunder information vedrørende salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, eller i forbindelse med en handel, anvendelse eller handelspraksis. TMS giver ingen garanti eller forestillinger vedrørende oplysningernes nøjagtighed eller fuldstændighed. Oplysninger angående konkurrenceprægede produkter må ikke anvendes eller videregives, såfremt det er i strid med loven.

TMS skal under ingen omstændigheder være ansvarlige for utilsigtede eller følgeskader, tab af fortjeneste eller data eller indirekte skader, uanset om TMS måtte være blevet gjort bekendt med muligheden herfor.

TMS støtter aktivt deling af informationer online. Indlæg i offentligt forum eller artikler/dokumenter, der offentliggøres på vores site, afspejler dog ikke nødvendigvis virksomhedens synspunkt, med mindre de klart er identificeret som tilhørende TMS.

SÆRLIG BEMÆRKNING OM SOFTWARE PÅ DETTE WEBSITE

Enhver form for software, der kan downloades fra denne server, er arbejde, som TMS har copyright for. Brugen af denne software er underlagt betingelserne i licensaftalen for slutbrugere, der følger med denne software.

Softwaren er kun til rådighed for download og anvendelse af slutbrugere i overensstemmelse med licensaftalen. Genskabelse og videresendelse af software i modstrid med licensaftalen er udtrykkeligt forbudt ved lov.

BEGRÆNSNING AF RETTIGHEDER

TMS gør ingen forestillinger vedrørende egnetheden til diverse formål af informationerne i dokumenter og ledsagende grafik, der offentliggøres på denne server. Alle sådanne dokumenter og grafik udbydes som de er og forefindes uden nogen form for garanti. TMS og deres respektive leverandører frasiger sig hermed alle garantier og betingelser i forbindelse med disse informationer, herunder alle underforståede garantier og betingelser vedrørende salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse. TMS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for særlige, indirekte eller følgeskader eller hvilken som helst form for skader som følge af tab af brug, data eller fortjeneste, enten det drejer sig om kontrakmæssig handling, forsømmelighed eller anden erstatningsretlig handling som følge af eller i forbindelse med brug eller funktion af information stillet til rådighed på denne server. Dokumenter og relateret grafik på denne server kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages periodevis ændringer af informationerne. TMS kan til enhver tid foretage forbedringer og ændringer i de her beskrevne produkter og programmer.

LINKS TIL TREDIEPARTS SITES

Dette site har links til andre sites. TMS er ikke ansvarlig for forhold vedrørende telehemmelighed eller indholdet på sådanne websites. Disse links gives som hjælp til sitets brugere og er ikke udtryk for TMS' validering af sitet.

VAREMÆRKER/COPYRIGHTS

COPYRIGHT MEDDELELSE

Dette website ejes af Team Management Systems, © 2000-2021 Team Management Systems. Alle rettigheder er forbeholdt.

VAREMÆRKER

Diverse registrerede varemærker anvendes på dette website. Varemærke- og copyright markeringer angiver rettigheder i Australien, USA og andre lande. Yderligere har TMS copyright for hele indholdet af dette website. Anvendelse af disse varemærker and indholdet på dette website er forbudt medmindre det er udtrykkeligt skriftligt godkendt af TMS. TMS har efter bedste evne søgt at give varemærkeinformation om "andre" firmanavne, produkter og tjenester, der omtales på denne service. Alle trediepart varemærker tilhører deres respektive indehavere.

For yderligere spørgsmål angående brug af TMS varemærker og copyright materiale, kontakt venligst nærmeste TMS kontor.

PRIVATLIVSERKLÆRING FOR TMS

Vi bruger din IP adresse for at kunne klarlægge problemer med vores server samt styre vores website. Din IP adresse bliver brugt til at identificere dig og din indkøbsvogn.

Dette site indeholder links til andre sites. TMS er ikke ansvarlig for privatlivsbestemmelser eller indholdet af sådanne websites.

Vores site anvender online formularer, som besøgende kan bruge til at anmode om information, produkter og tjenesteydelser. Vi indsamler oplysninger fra besøgende (f.eks. deres e-mailadresse) og unik identifikation (f.eks. e-mailadresse, postnummer, osv.). Kontaktoplysninger fra disse formularer anvendes til udsendelse af information om vores virksomhed til vores kunder. Disse oplysninger anvendes ikke til noget andet formål og forbliver fuldt fortrolige.

Vores elektroniske handelsservice (E-Shop) nødvendiggør, at kortindehavere giver kontaktoplysninger (herunder fuldstændigt: navn, adresse, by, stat eller delstat, postnummer, land, telefon og e-mail) samt financielle oplysninger (herunder fuldstændigt: navn på kreditkort, kreditkortnummer og udløbsdato), tillige med ordreoplysninger. Sådanne oplysninger indhentes og bruges for at gennemføre transaktionen samt til intern bogføring og anden behandling.

Ingen oplysninger, der afgives i forbindelse med denne salgsservice bruges til andre formål end at behandle, besvare og opretholde en fortegnelse over forespørgslen. Disse oplysninger gives ikke til tredieparter eller opbevares til brug for adresselister.

Team Management Systems' handelssted er sikret gennem PayPal. Alle indkøbsanmodninger foretaget på dette side behandles af PayPal. Deres privatlivserklæring kan ses ved at klikke her.

KONTAKT WEBSITE

Hvis du har spørgsmål vedrørende den her nævnte information, praksis på dette site eller anvendelsen af TMS varemærker og copyright materiale, kan du indsende dit spørgsmål ved e-mail.